wpro

Lampjes

!

Koelkastlampje E12 - T22 - 10W - 220V - Amerikaanse koelkasten lengte 51mm x diam 20mm

wpro
LRU009
Koelkastlampje  E12 - T22 - 10W - 220V - Amerikaanse koelkasten lengte 51mm x diam 20mm
Koelkastlampjes
Merk  Philips.  Langdurige  werking:  gemiddeld  1000  uren.  Conform  de  Franse 
(NF)  en  internationale  (CEI)  normen.  2  geïntegreerde  veiligheidszekeringen. 
LRU 009 voor Amerikaanse koelkasten.

Koelkastlampje E14 - T22 - 15W - 220V lengte 46mm x diam 20mm

wpro
LRF007
lrf007
Koelkastlampje E14 - T22 - 15W - 220V lengte 46mm x diam 20mm
Koelkastlampjes
Merk  Philips.  Langdurige  werking:  gemiddeld  1000  uren.  Conform  de  Franse 
(NF)  en  internationale  (CEI)  normen.  2  geïntegreerde  veiligheidszekeringen. 

Koelkastlampje E14 T25 - 25W - 220V lengte 54mm x diam 23mm

wpro
LRF006
lrf006
Koelkastlampje E14 T25 - 25W - 220V lengte 54mm x diam 23mm
Koelkastlampjes
Merk  Philips.  Langdurige  werking:  gemiddeld  1000  uren.  Conform  de  Franse 
(NF)  en  internationale  (CEI)  normen.  2  geïntegreerde  veiligheidszekeringen. 

Koelkastlampje Tclick T25 - 15W - 220V lengte 66mm x diam 23mm

wpro
LRT009
lrt009
Koelkastlampje Tclick T25 - 15W - 220V lengte 66mm x diam 23mm
Koelkastlampjes
Merk  Philips.  Langdurige  werking:  gemiddeld  1000  uren.  Conform  de  Franse 
(NF)  en  internationale  (CEI)  normen.  2  geïntegreerde  veiligheidszekeringen. 
.